FIN
ENG
RUS
OSAAMINEN
Edustamme asiakkaitamme mm. seuraavilla liikejuridiikan osa-alueilla:
 • kauppa- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt
 • yhteisöoikeus
 • kiinteistö- ja rakentamisoikeus
 • immateriaalioikeus
 • kilpailuoikeus
 • kuljetusoikeus
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit
 • maksukyvyttömyysmenettelyt
Palvelemme myös yksityishenkilöitä heidän ajankohtaisissa juridisissa asioissaan.

Venäjän toiminnot

Olemme konsultoineet monia suomalaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä näiden Venäjän toiminnoissa, ml. yhtiöiden perustaminen ja Venäjän liiketoiminnan strukturointi, sekä hoitaneet Venäjän toimintoihin liittyviä riita-asioita. Olemme myös toimineet useiden merkittävien venäläisten yhtiöiden ja yhteisöjen neuvonantajana Suomessa toteutetuissa yrityskaupoissa ja muissa kansainvälisen liiketoiminnan operaatioissa. Olemme tottuneet venäläisten osapuolten kanssa asiointiin sekä ottamaan huomioon maidemme välisten kulttuuri- ja toimintatapaerojen asettamat vaatimukset.
 
Lakiasiaintoimisto NordLex Oy -
NordLex Law Offices Ltd
Vuorikatu 16A 10, FIN-00100 Helsinki
Puhelin +358-9-6869080
Fax +358-9-68690811
Sähköposti: info@nordlex.fi
etunimi.sukunimi@nordlex.fi
Yritys | Osaaminen | Henkilöstö | Ota yhteyttä